Luotettavuus

Haluamme olla asiakkaillemme vastuullisesti toimiva ja luotettava kumppani. Miten luotettavuus konkretisoituu Vaasa INTOcleanin toiminnan eri osa-alueilla?

 

Henkilökunta

Noudatamme työehtosopimuksia ja toimimme aina voimassa olevan työaikalainsäädännön mukaisesti. Perehdytämme jokaisen työntekijän huolellisesti valmiin perehdytysohjelman mukaisesti niin, että kaikki osaavat toimia Vaasa INTOcleanin prosessien mukaisesti.

Käymme jokaisen henkilön kanssa säännöllisesti kehityskeskusteluita ja koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti. Pidämme huolen siitä, että yhteisöllisyys säilyy liikkuvasta työstä huolimatta. Työntekijämme toimivat aina pareittain.

Toimimme matalan hierarkian periaatteella: esimiehet työskentelevät myös operatiivisella tasolla ja ovat tavoitettavissa, mikäli kysyttävää tai keskustelun tarvetta ilmenee.

 

Turvallisuus

Turvallisuuden ylläpitäminen on yrityksessämme arkipäivää. Työntekijöillämme on vaitiolovelvollisuus asiakkaisiin liittyvissä asioissa.  Otamme aina etukäteen selvää asiakkaidemme turvallisuusmääräyksistä. Käytössämme on myös omassa yrityksessämme määritellyt turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja  välineet.

Perehdytämme henkilökuntamme turvallisuusasioihin kohdekohtaisesti.  Opetamme henkilökuntaamme käyttämään turvallisuuteen liittyviä välineitä ja suojaimia oikein.   Työntekijöillämme on aina asianmukaiset kulkuluvat, henkilötunnisteet ja tarvittaessa myös Valtti-kortti. Työt tehdään CE-merkityillä ammattikäyttöön tarkoitetuilla työvälineillä.

 

Terveys

Ammattitaitoomme kuuluu sekä oman että tiloja käyttävien ihmisten terveyden huomioiminen siivoustyötä tehdessä.  Käytämme siivoustyössä mahdollisimman vähän allergisoivia puhdistusaineita ja aina asianmukaisia suojavälineitä.

 

Hallinto

Noudatamme yrityksen hallinnossa avointa tapaa toimia. Laskutuksemme pohjautuu selkeisiin palveluiden sisältöihin, joista on sovittu asiakkaan kanssa etukäteen.  Hoidamme kaikki yritystoimintaan liittyvät velvoitteet voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Kasvustrategiamme on maltillinen, joka takaa asiakkaille pitkäjänteisen kumppanuuden ja henkilökunnalle luotettavan työpaikan.

 

Ympäristö

Kierrätämme roskat asiakaskohteissa aina niin pitkälle kuin se on mahdollista ja rohkaisemme asiakkaitamme toimimaan ympäristöystävällisesti. Toimimme työmaalla muita kunnioittaen: otamme huomioon muut työmaalla liikkuvat ihmiset, myös mahdollisen lähellä sijaitsevan naapuruston. Emme tuhlaa omaa, emmekä asiakkaiden varantoja, vaan kannamme omalta osaltamme vastuuta järkevästä kulutuksesta, joka näkyy myös erilaisia investointeja tehdessä.

 

Kokonaisuus hallinnassa

Lue lisää kumppanuudestamme!

Työskentelemme organisoidusti

Lue lisää HINNOITTELUSTAMME!

Huolehdimme työntekijöistämme

Lue lisää luotettavuudestamme!

Puhtausluokka P1 Pohjanmaalla

Lue lisää PaLVELUSTAMME!