Puhtausluokka P1

Rakennus- tai korjaustyön päättyeessä osissa rakennuksia vaaditaan Puhtausluokka P1 -tason siivousta, ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset ja toimintakokeet aloitetaan.

Puhtausluokka P1 tarkoittaa käytännössä sitä, että korjaus- tai rakennustyön päättyessä rakennuksen tulee olla puhdas, eikä pinnoilla saa olla irtolikaa tai pölyä. P1 Puhtausluokalle on määritelty pölykertymien sallitut arvot, joiden avulla voidaan päätellä, täyttyvätkö puhtausluokan vaatimukset.

Selkeästi määritellyt toimintaohjeet ja sallitut arvot erottavatkin Puhtausluokka P1 Puhtausluokka P2:sta, jossa selkeitä määrityksiä ei ole tehty.

Käytettäessä puhtausluokkaa P1 voidaan taata tasalaatuinen ja tietyt määreet täyttävä siisteys ja puhtaus.

Olemme suorittaneet Ratekon Puhtausluokka P1 -liittyvän koulutuksen ja koko henkilökuntamme on perehdytetty toimimaan sen mukaisesti.

Suoritamme Puhtausluokka P1-tason siivouksia Vaasan ympäristössä ja koko Pohjanmaan alueella.