Tietosuojaseloste

Vaasa INTOcleanille on tärkeää huolehtia kävijöiden henkilötietojen yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen.

 

Rekisterinpitäjä

Vaasa INTOclean Oy

Meijerinkatu 15

65100 Vaasa

Y-tunnus 3090162-7

marie.silmu@vaasaINTOclean.fi

 

Henkilörekisterin nimi

Vaasa INTOclean Oy:n asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, sujuvoittaa työntekoamme asiakaskohteissamme, ja helpottaa yhteydenpitoa asiakkaidemme kanssa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja omaan markkinointiimme. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

 

Rekisteröitävät tiedot

Yritys:

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen sähköpostiosoite
 • Yrityksen puhelinnumero
 • Yrityksen postiosoite
 • Yrityksen Y-tunnus
 • Yrityksen toimiala
 • Tiedot yrityksen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä asiakaskontaktoinneista
 • Yrityksen kiinteistön avaimien määrä
 • Yrityksen kiinteistön ovikoodit
 • Tietoja asiakasyrityksen kiinteistöstä, jotka liittyvät suorittamiimme siivouspalveluihin (kiinteistön pohjapiirustus, ovet jne.)

 

Henkilö:

 • Henkilön nimi
 • Henkilön sähköpostiosoite
 • Henkilön puhelinnumero
 • Henkilön titteli / vastuualue

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi. Tietoja voidaan kerätä lisäksi väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen, erilaisten verkostoitumis- ja markkinointitapahtumien sekä koulutustapahtumien yhteydessä.

 

Evästeet:

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

Vaasa INTOclean Oy käyttää verkkosivustollaan Google Analyticsin kautta kerättyjä evästeitä. Lisäksi Vaasa INTOcleanilla on käytössä Leadfeeder, joka käyttää evästeitä palvelun tuottamiseen.

 

Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics:

Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Ulkopuolisen evästeet / Leadfeeder:

Leadfeeder on Google Analyticsiin kytketty työkalu ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, mikä yritys tai henkilö on vieraillut verkkosivuilla ja millä sivuilla hän on käynyt. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä. Lue lisätietoja Leadfeederin evästeistä tästä: https://www.leadfeeder.com/privacy/

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Vaasa INTOclean Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yksittäisten asiakkaitten tiedot lähetetään alihankkijoille ainoastaan silloin, kun asiakkaalle tehtävä työ sitä edellyttää.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan alihankkijalle ainoastaan siinä tapauksessa, kun ostettu palvelu sisältää Vaasa INTOcleanin alihankkijan kanssa yhteistyössä tehtävää työtä, jonka asiakas on tilannut.

 

Rekisterin suojaus

Vaasa INTOclean Oy:llä on digitaalinen asiakasrekisteri, jonka käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Pääsy asiakasrekisteriin on ainoastaan kahdella vastuuhenkilöllä. Henkilökunnalle luovutetaan ainoastaan heidän työtään koskevien asiakkaiden ja kohteiden tietoja, ja niistäkin ainoastaan ne tiedot, jotka koskevat operatiivista työtä, kuten yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumerot ja kiinteistöjen pääsykoodit. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus, jotka ovat kirjattuna työsopimukseen.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Vaasa INTOclean Oy:n asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna. Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

 

Vaasa INTOclean Oy

Meijerinkatu 15

65100 Vaasa

marie.silmu@vaasaINTOclean.fi